Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2024

Dù năm 2024 vẫn được dự báo là năm nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn nhưng với sự điều hành chủ động và quyết liệt của Chính phủ, nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế đã được triển khai, nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô tháng 1/2024 đạt kết quả khả quan và trong xu hướng tích cực…