Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 3/2024

Mặc dù còn nhiều khó khăn, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam trong quý 1/2024 được đánh giá là một điểm sáng khi đạt mức cao nhất trong 4 năm gần đây…

Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2024

Nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô tháng 2/2024 như sản xuất công nghiệp, đăng ký doanh nghiệp mới, đầu tư từ ngân sách nhà nước, bán lẻ và xuất khẩu hàng hóa đều sụt giảm…

Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2024

Dù năm 2024 vẫn được dự báo là năm nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn nhưng với sự điều hành chủ động và quyết liệt của Chính phủ, nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế đã được triển khai, nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô tháng 1/2024 đạt kết quả khả quan và trong xu hướng tích cực…