Mạng di động ảo Light MVNO và Full MVNO là gì?

Mô hình MVNO không cần tốn chi phí xây dựng hạ tầng – vốn là một trong những khoản chi đắt đỏ và tiêu tốn khoản tiền khổng lồ. Các mạng di động ảo không có sẵn hạ tầng, đồng nghĩa họ cũng không cần phải bảo trì hay cần những con người thực hiện công việc này.