200 câu lệnh tạo ảnh với Dall-E 3

Futuristic Prompts A futuristic city at night, with flying cars and neon lights.A high-speed maglev train zooming through a neon-lit cityscape.A lunar city with domed habitats and low-gravity sports arenas.An underwater metropolis with glass tunnels and aquatic vehicles.A spaceport bustling with aliens and interstellar trade ships.An eco-city with vertical gardens and hovering cars.A holographic gaming […]

Top 30 câu lệnh tạo ảnh DALL-E 3 tuyệt vời mà bạn không thể bỏ qua

Điều khiến DALL·E 3 khác biệt so với các phiên bản tiền nhiệm là khả năng tuyệt vời của nó trong việc tuân thủ chặt chẽ các sắc thái của lời nhắc đầu vào, tạo ra các hình ảnh không chỉ nắm bắt được bản chất của văn bản mà còn tích hợp văn bản vào trong hình ảnh, mang lại trải nghiệm phong phú hơn và nhiều thông tin hơn. kinh nghiệm.

Sự khác nhau giữa công ty và thương hiệu

Thuật ngữ công ty và thương hiệu có vẻ giống nhau, nhưng chúng thực sự rất khác biệt. Cả công ty và thương hiệu đều đóng vai trò quan trọng trong quảng cáo và tiếp thị. Tìm hiểu những điểm khác biệt chính giữa công ty và thương hiệu có thể giúp bạn phân biệt một số hoạt động tiếp thị nhất định và giúp cải thiện công ty hoặc thương hiệu của chính bạn.