Vấn nạn dùng AI tạo ảnh khỏa thân

Số ứng dụng AI và trang web cung cấp công cụ “cởi đồ” phụ nữ đang có xu hướng tăng đột biến. Người dùng chỉ cần tải lên ảnh bình thường của một người, AI sẽ trả về ảnh khỏa thân của người đó trong vài giây.