AI đang trở thành vũ khí tấn công mạng

Một trong những xu hướng đáng lo ngại đầu tiên là dùng trí tuệ nhân tạo để làm giả hồ sơ cá nhân. Cụ thể, sau khi lấy dữ liệu từ nền tảng mạng xã hội, trang web công khai, hacker sẽ sử dụng AI kết hợp thông tin và tạo hồ sơ giả với độ chân thực cao, tăng khả năng thành công trong quá trình lừa đảo.