200 câu lệnh tạo ảnh với Dall-E 3

Futuristic Prompts A futuristic city at night, with flying cars and neon lights.A high-speed maglev train zooming through a neon-lit cityscape.A lunar city with domed habitats and low-gravity sports arenas.An underwater metropolis with glass tunnels and aquatic vehicles.A spaceport bustling with aliens and interstellar trade ships.An eco-city with vertical gardens and hovering cars.A holographic gaming […]

Top 30 câu lệnh tạo ảnh DALL-E 3 tuyệt vời mà bạn không thể bỏ qua

Điều khiến DALL·E 3 khác biệt so với các phiên bản tiền nhiệm là khả năng tuyệt vời của nó trong việc tuân thủ chặt chẽ các sắc thái của lời nhắc đầu vào, tạo ra các hình ảnh không chỉ nắm bắt được bản chất của văn bản mà còn tích hợp văn bản vào trong hình ảnh, mang lại trải nghiệm phong phú hơn và nhiều thông tin hơn. kinh nghiệm.

Vấn nạn dùng AI tạo ảnh khỏa thân

Số ứng dụng AI và trang web cung cấp công cụ “cởi đồ” phụ nữ đang có xu hướng tăng đột biến. Người dùng chỉ cần tải lên ảnh bình thường của một người, AI sẽ trả về ảnh khỏa thân của người đó trong vài giây.