Nội dung đơn đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là việc mà các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh phải làm để gửi đến cơ quan thuế sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan là mẫu nào? Các quy định liên quan đến sử dụng hóa đơn điện tử có mã ra sao?… Tất cả sẽ được đề cập ngay trong bài viết này.

Một số quy định sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Thứ nhất, các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh thuộc trường hợp dưới đây được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử:

  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
  • Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng
  • Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
  • Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Nội dung thông tin đăng ký được tiến hành theo mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP).

Thứ hai, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử trong vòng 01 ngày, kể từ ngày nhận đăng ký.

Thứ ba, kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.

Thứ tư, nếu có thay đổi thông tin trong mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký, các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế cũng theo Mẫu số 01 trước đó.

Thứ năm, cơ quan thuế tiến hành rà soát tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền và gửi thông báo nếu thuộc đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử theo quy định.

Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử có mã

Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử là thủ tục doanh nghiệp cần làm khi tiến hành đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế. Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sẽ được làm theo Mẫu số 01 phần Phụ lục kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Chính phủ ban hành ngày 12/09/2018.

[nks_contact_info]

Bạn đang cần tư vấn thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp , tham khảo dịch vụ của NKS nhé

NKS - Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Tri Thức Mới

20 năm tư vấn và cung cấp giải pháp xây dựng thương hiệu toàn diện trên Internet

222 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: system@nks.vn

Website: https://nks.com.vn

Hotline: 0932030958

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu