Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon

Giá tốt nhất, dễ sử dụng nhất

Kết nối trực tiếp tới Tổng cục Thuế

Nhà cung cấp Hóa đơn điện tử tốt nhất

Đặt mua Bảng giá

Tính năng nổi bật

Truyền, nhận dữ liệu hóa đơn trực tiếp tới Tổng cục Thuế
Tích hợp được tất cả phần mềm kế toán, bán hàng: Fast, Misa, Bravo..
Sử dung online – Không cần cài đặt
Tạo, phát hành hóa đơn trong vài giây
Cảnh báo dữ liệu nhập chưa đúng quy định
Tích hợp hệ thống ký số tốc độ cao của Bkav