Tên miền Việt Nam Đăng ký mới Gia hạn Chuyển về NKS  
.vn 680.000đ  460.000đ  Miễn phí Đăng ký
.com.vn  | .net.vn  | .biz.vn  | .ai.vn 580.000đ  380.000đ  Đăng ký
.name.vn   | .io.vn 56.000đ  46.000đ  Đăng ký
.org.vn  | .gov.vn   | .edu.vn  | .health.vn  | .ac.vn  | Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN   | .int.vn 380.000đ  260.000đ  Đăng ký
.info.vn  | .pro.vn  | .id.vn 88.000đ  78.000đ  Đăng ký
Tên miền Tiếng Việt 48.000đ  48.000đ  Đăng ký
Tên miền quốc tế Đăng ký mới Gia hạn Chuyển về NKS  
.com 262.000đ
345.000đ
345.000đ 300.000đ Đăng ký
.net 317.000đ
345.000đ
345.000đ 300.000đ Đăng ký
.org 245.000đ
347.000đ
347.000đ 310.000đ Đăng ký
.info 85.000đ
499.000đ
499.000đ 475.000đ Đăng ký
.biz 89.000đ
433.000đ
433.000đ 400.000đ Đăng ký
.club 129.000đ
396.000đ
396.000đ 384.000đ Đăng ký
.pw 115.000đ
523.000đ
523.000đ 507.000đ Đăng ký
.xyz 58.000đ
343.000đ
343.000đ 310.000đ Đăng ký
.click 25.000đ
319.000đ
319.000đ 287.000đ Đăng ký
.work 79.000đ
215.000đ
215.000đ 175.000đ Đăng ký
.top 110.000đ
140.000đ
140.000đ 140.000đ Đăng ký
.site 35.000đ
820.000đ
820.000đ 738.000đ Đăng ký
.online 35.000đ
790.000đ
790.000đ 720.000đ Đăng ký
.tech 60.000đ
1.380.000đ
1.380.000đ 1.242.000đ Đăng ký
.shop 60.000đ
890.000đ
890.000đ 890.000đ Đăng ký
.pictures 440.000đ 440.000đ 420.000đ Đăng ký
.lease 1.365.000đ 1.365.000đ 1.325.000đ Đăng ký
.furniture 2.880.000đ 2.880.000đ 2.700.000đ Đăng ký
.mx 1.320.000đ 1.320.000đ 1.185.000đ Đăng ký
.help 746.000đ 746.000đ 738.000đ Đăng ký
.onl 362.500đ 362.500đ 352.105đ Đăng ký
.kiwi 1.050.000đ 1.050.000đ 945.000đ Đăng ký
.buzz 1.110.000đ 1.110.000đ 999.000đ Đăng ký
.network 795.000đ 795.000đ 730.000đ Đăng ký
.ac 1.630.000đ 1.630.000đ 1.465.000đ Đăng ký
.global 1.920.000đ 1.920.000đ 1.535.000đ Đăng ký
.creditcard 4.200.000đ 4.200.000đ 4.000.000đ Đăng ký
.city 650.000đ 650.000đ 600.000đ Đăng ký
.audio,.property 3.392.000đ 3.392.000đ 3.293.000đ Đăng ký
.republican,.rehab,.army,.airforce,.video 880.000đ 880.000đ 830.000đ Đăng ký
.country 789.500đ 789.500đ 766.895đ Đăng ký
.associates 1.030.000đ 1.030.000đ 990.000đ Đăng ký
.beer 790.000đ 790.000đ 766.000đ Đăng ký
.website 40.000đ
650.000đ
650.000đ 585.000đ Đăng ký
.juegos,.hosting 9.820.000đ 9.820.000đ 8.838.000đ Đăng ký
.hiphop 3.000.000đ 3.000.000đ 2.750.000đ Đăng ký
.press 125.000đ
1.920.000đ
1.920.000đ 1.535.000đ Đăng ký
.investments 2.805.000đ 2.805.000đ 2.705.000đ Đăng ký
.reisen,.gratis 528.000đ 528.000đ 512.000đ Đăng ký
.ae.org,.ar.com,.cn.com,.de.com,.eu.com
,.gr.com,.kr.com,.qc.com,.us.com
900.000đ 900.000đ 820.000đ Đăng ký
.okinawa 270.000đ 270.000đ 250.000đ Đăng ký
.tel 338.000đ 338.000đ 288.000đ Đăng ký
.host 125.000đ
2.480.000đ
2.480.000đ 1.980.000đ Đăng ký
.cm 2.830.000đ 2.830.000đ 2.545.000đ Đăng ký
.world 75.000đ
780.000đ
780.000đ 760.000đ Đăng ký
.gb.net,.hu.com,.no.com,.se.com,.se.net
,.uk.com,.uk.net
1.032.000đ 1.032.000đ 1.002.000đ Đăng ký
.accountant 770.000đ 770.000đ 615.000đ Đăng ký
.ai 2.620.000đ 2.620.000đ 2.385.000đ Đăng ký
.store 1.345.000đ 1.345.000đ 1.307.000đ Đăng ký
.id 770.000đ 770.000đ 575.000đ Đăng ký
.poker 1.400.000đ 1.400.000đ 1.000.000đ Đăng ký
.vip 394.000đ 394.000đ 382.000đ Đăng ký
.fun 40.000đ
820.000đ
820.000đ 738.000đ Đăng ký
.pro 89.000đ
559.000đ
559.000đ 540.000đ Đăng ký
.cloud 159.000đ
553.000đ
553.000đ 537.000đ Đăng ký
.futbol,.rocks 495.000đ 495.000đ 445.000đ Đăng ký
.tennis 1.750.000đ 1.750.000đ 1.650.000đ Đăng ký
.sg,.com.sg
bao gồm cả chi phí thuê địa chỉ bên SG
1.770.000đ 1.770.000đ 1.600.000đ Đăng ký
.consulting 1.180.000đ 1.180.000đ 1.100.000đ Đăng ký
.reise,.best 2.480.000đ 2.480.000đ 1.980.000đ Đăng ký
.porn,.adult 2.888.000đ 2.888.000đ 2.806.000đ Đăng ký
.win 129.000đ
665.000đ
665.000đ 665.000đ Đăng ký
.ru.com 3.530.000đ 3.530.000đ 3.300.000đ Đăng ký
.rip 520.000đ 520.000đ 505.000đ Đăng ký
.casino 3.650.000đ 3.650.000đ 3.500.000đ Đăng ký
.green 1.780.000đ 1.780.000đ 1.760.000đ Đăng ký
.hiv
Phí đăng ký tên miền .hiv sẽ được trích ra 125$ để ủng hộ vào Quỹ phòng chống HIV/AIDS
6.195.000đ 6.195.000đ 6.020.000đ Đăng ký
.gold 2.784.000đ 2.784.000đ 1.980.000đ Đăng ký
.mortgage 1.500.000đ 1.500.000đ 1.400.000đ Đăng ký
.attorney 1.400.000đ 1.400.000đ 970.000đ Đăng ký
.ninja 720.000đ 720.000đ 700.000đ Đăng ký
.tires 2.550.000đ 2.550.000đ 2.400.000đ Đăng ký
.memorial,.bingo 1.393.000đ 1.393.000đ 1.353.000đ Đăng ký
.energy 2.738.000đ 2.738.000đ 2.656.000đ Đăng ký
.vegas 1.406.000đ 1.406.000đ 1.366.000đ Đăng ký
.space 35.000đ
680.000đ
680.000đ 612.000đ Đăng ký
.sa.com,.za.com 7.200.000đ 7.200.000đ 7.000.000đ Đăng ký
.tokyo 40.000đ
285.000đ
285.000đ 235.000đ Đăng ký
.webcam,.trade 787.000đ 787.000đ 764.000đ Đăng ký
.christmas 1.400.000đ 1.400.000đ 1.350.000đ Đăng ký
.holdings,.ventures,.kitchen,.diamonds,.shoes
,.camp,.cleaning,.codes,.holiday,.expert
,.dating,.glass,.toys,.clinic,.financial
,.fund,.university,.finance,.insure,.engineering
,.restaurant,.pizza,.delivery,.coach,.apartments
,.golf,.tours
1.289.000đ 1.289.000đ 1.269.000đ Đăng ký
.us 268.000đ 268.000đ 215.000đ Đăng ký
.mobi 129.000đ
657.000đ
657.000đ 627.000đ Đăng ký
.la 1.800.000đ 1.800.000đ 1.700.000đ Đăng ký
.com.co,.nom.co,.net.co 445.000đ 445.000đ 375.000đ Đăng ký
.bike,.clothing,.estate,.contractors,.land
,.construction,.enterprises,.rentals,.vacations,.training
,.builders,.computer,.repair,.coffee,.boutique
,.farm,.zone,.works,.properties,.events
,.productions,.cards,.catering,.community,.tools
,.parts,.cool,.exchange,.deals,.cash
,.fitness,.life,.guide,.direct,.gifts
,.wtf,.money,.style,.school,.social 
,.sale,.plus,.chat,.express,.pub
,.engineer,.auction,.software,.forsale
780.000đ 780.000đ 760.000đ Đăng ký
.guru, .vet,.care,.digital 1.180.000đ 1.180.000đ 1.080.000đ Đăng ký
.plumbing,.limo,.cruises,.flights,.condos
,.maison
1.800.000đ 1.800.000đ 1.600.000đ Đăng ký
.xxx 3.002.000đ 3.002.000đ 2.915.540đ Đăng ký
.singles 830.000đ 830.000đ 800.000đ Đăng ký
.camera,.dental,.legal 1.355.000đ 1.355.000đ 1.330.000đ Đăng ký
.equipment,.gallery,.graphics,.lighting,.directory
,.today,.company,.center,.photos,.management
,.international,.agency,.supplies,.supply,.exposed
,.schule,.business,.football
540.000đ 540.000đ 485.000đ Đăng ký
.photography 900.000đ 900.000đ 850.000đ Đăng ký
.technology,.solutions,.band 890.000đ 890.000đ 840.000đ Đăng ký
.tips 800.000đ 800.000đ 785.000đ Đăng ký
.in 560.000đ 560.000đ 450.000đ Đăng ký
.so,.br.com,.uy.com,.gb.com 1.770.000đ 1.770.000đ 1.560.000đ Đăng ký
.link 210.000đ
270.000đ
270.000đ 215.000đ Đăng ký
.cc,.cheap,.surf,.uno,.casa
,.party,.yoga,.science,.wedding,.fashion
,.garden,.immobilien,.fit,.racing,.download
,.faith,.review,.date,.loan,.lol
770.000đ 770.000đ 675.000đ Đăng ký
.jp,.co.jp 1.750.000đ 1.750.000đ 1.575.000đ Đăng ký
.name 451.000đ 451.000đ 437.000đ Đăng ký
.asia 49.000đ
350.000đ
350.000đ 310.000đ Đăng ký
.me 159.000đ
650.000đ
650.000đ 580.000đ Đăng ký
.bz 690.000đ 690.000đ 550.000đ Đăng ký
.ws 1.122.000đ 1.122.000đ 1.072.000đ Đăng ký
.co 289.000đ
885.000đ
885.000đ 797.000đ Đăng ký
.hn 1.730.000đ 1.730.000đ 1.550.000đ Đăng ký
.tw 975.000đ 975.000đ 860.000đ Đăng ký
.tv 839.000đ 839.000đ 815.000đ Đăng ký
.eu
bao gồm cả chi phí thuê địa chỉ bên EU
595.000đ 595.000đ 595.000đ Đăng ký
.vc 940.000đ 940.000đ 800.000đ Đăng ký
.sc 2.620.000đ 2.620.000đ 2.355.000đ Đăng ký
.be 400.000đ 400.000đ 360.000đ Đăng ký
.mn 1.120.000đ 1.120.000đ 1.000.000đ Đăng ký
.voyage 1.314.500đ 1.314.500đ 1.275.000đ Đăng ký
.nagoya,.jp.net,.yokohama 285.000đ 285.000đ 235.000đ Đăng ký
.bid,.vodka,.rodeo,.horse,.fishing
,.cooking
735.000đ 735.000đ 590.000đ Đăng ký
.bar,.cricket 1.835.000đ 1.835.000đ 1.470.000đ Đăng ký
.rest 990.000đ 990.000đ 960.000đ Đăng ký
.wiki,.ink 1.000.000đ 1.000.000đ 800.000đ Đăng ký
.careers,.partners,.tax,.claims,.capital
,.healthcare
1.900.000đ 1.900.000đ 1.800.000đ Đăng ký
.recipes 1.650.000đ 1.650.000đ 1.600.000đ Đăng ký
.viajes,.villas,.surgery 1.315.000đ 1.315.000đ 1.275.000đ Đăng ký
.tienda,.ski 1.600.000đ 1.600.000đ 1.550.000đ Đăng ký
.ceo,.credit,.accountants,.loans 2.734.000đ 2.734.000đ 2.652.000đ Đăng ký
.vision,.services,.fail,.town,.limited 835.000đ 835.000đ 750.000đ Đăng ký
.black 1.400.000đ 1.400.000đ 990.000đ Đăng ký
.in.net,.jpn.com 300.000đ 300.000đ 270.000đ Đăng ký
.am 1.940.000đ 1.940.000đ 1.745.000đ Đăng ký
.gripe,.foundation,.kaufen,.discount,.sarl
,.immo,.gives,.moda,.democrat
857.000đ 857.000đ 832.000đ Đăng ký
.cz 13.450.000đ 13.450.000đ 11.500.000đ Đăng ký
.rich 62.200.000đ 62.200.000đ 50.200.000đ Đăng ký
.blackfriday,.diet 3.512.000đ 3.512.000đ 3.413.000đ Đăng ký
.tattoo 1.042.000đ 1.042.000đ 1.012.000đ Đăng ký
.blue,.pink,.red,.kim 535.000đ 535.000đ 350.000đ Đăng ký
.domains,.house,.watch,.industries,.fish
,.media,.church,.market
1.230.000đ 1.230.000đ 1.180.000đ Đăng ký
.support,.institute,.dance 850.000đ 850.000đ 800.000đ Đăng ký
.email 129.000đ
609.000đ
609.000đ 548.000đ Đăng ký
.systems 800.000đ 800.000đ 755.000đ Đăng ký
.education 1.080.000đ 1.080.000đ 1.000.000đ Đăng ký
.report 509.000đ 509.000đ 503.000đ Đăng ký
.pics 731.000đ 731.000đ 709.000đ Đăng ký
.cab,.florist 847.000đ 847.000đ 822.000đ Đăng ký
.sexy 79.758.000đ 79.758.000đ 77.488.000đ Đăng ký
.academy 848.000đ 848.000đ 830.000đ Đăng ký
.solar 1.400.000đ 1.400.000đ 955.000đ Đăng ký
.bargains 1.400.000đ 1.400.000đ 1.300.000đ Đăng ký
.gift 720.000đ 720.000đ 675.000đ Đăng ký
.guitars,.flowers 3.347.000đ 3.347.000đ 3.252.950đ Đăng ký
.marketing 975.000đ 975.000đ 875.000đ Đăng ký
.photo 792.000đ 792.000đ 768.000đ Đăng ký
.io 1.180.000đ
1.580.000đ
1.580.000đ 1.580.000đ Đăng ký

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Dịch vụ kèm theo tên miền

Tên dịch vụ Phí cài đặt Duy trì hàng năm Ghi chú
Managed DNS Miễn phí Miễn phí Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel
Domain forwarding Miễn phí Miễn phí Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel
Khóa tên miền Miễn phí Miễn phí Tăng cường bảo mật cho tên miền chống transfer
Bảo mật thông tin tên miền Miễn phí Miễn phí Toàn bộ thông tin Whois tên miền của bạn sẽ được dấu kín hoàn toàn với mọi công cụ Whois