9 xu hướng thiết kế web lớn nhất năm 2024

Năm nay chúng ta sẽ thấy thiết kế bị ảnh hưởng nặng nề bởi các thế hệ xung đột phản ứng với mạng xã hội và AI. Như bạn sẽ thấy, cảm xúc của Thế hệ Z sẽ chiếm ưu thế nhất, đẩy chủ nghĩa tối giản Millennial sang một bên để thiết kế trang web đậm chất văn hóa đại chúng, ấn tượng hơn.