Bản tin Thuế tháng 6/2024

Mục lục

I. Thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai Tháng 05/2024

NKS xin thông báo hạn nộp hồ sơ khai thuế trong kỳ kê khai Tháng 5/2024 là Thứ Năm ngày 20/06/2024.

NKS lưu ý Quý Khách hàng nên kê khai, nộp tờ khai sớm trước thời gian hết hạn ít nhất từ 1 đến 2 ngày để tránh việc quá tải, không gửi được tờ khai.

II. Nâng cấp Ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 2.3.2

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 2.3.2 đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của nhà cung cấp Chữ ký số BkavCA.

Quý khách hàng cần thực hiện tải ứng dụng iTaxViewer mới về cài đặt, sử dụng tại đây

III. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.9

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.9 cập nhật tờ khai Thuế Giá trị gia tăng – mẫu 03/GTGT (TT80/2021); cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bình Dương, Tiền Giang đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 5.1.8, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp tờ khai Thuế Giá trị gia tăng – mẫu 03/GTGT (TT80/2021)

Không cho phép kê khai chỉ tiêu “[21] Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước” đối với tờ khai tháng 1, quý 1
Hỗ trợ tính chỉ tiêu [27] Thuế giá trị gia tăng phải nộp = [26] x 10%

2. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bình Dương đáp ứng Nghị Quyết số 1012/NQ-UBTVQH15

Cập nhật đổi tên Thị Xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và cập nhật các địa bàn hành chính thuộc Thị Xã Bến Cát như sau:

 • Đổi tên Thị Xã Bến Cát thành Thành phố Bến Cát (mã 71103).
 • Đổi tên Xã An Điền thành Phường An Điền (mã 7110323)
 • Đổi tên Xã An Tây thành Phường An Tây (mã 7110325)

3. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Tiền Giang đáp ứng Nghị Quyết số 1013/NQ-UBTVQH15

Cập nhật đổi tên Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang và cập nhật các địa bàn hành chính thuộc Thị xã Gò Công như sau:

 • Đổi tên Thị xã Gò Công thành Thành phố Gò Công (mã 80703)
 • Hết hiệu lực Phường 4 (mã 8070309)
 • Hết hiệu lực Phường 3 (mã 8070305)
 • Đổi tên Xã Long Chánh thành Phường Long Chánh (mã 8070303)
 • Đổi tên Xã Long Hòa thành Phường Long Hòa (mã 8070317)
 • Đổi tên Xã Long Hưng thành Phường Long Hưng (mã 8070313)
 • Đổi tên Xã Long Thuận thành Phường Long Thuận (mã 8070315)

4. Nâng cấp cập nhật các nội dung phát sinh

Nâng cấp Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên – mẫu 02/TAIN (TT80/2021)

– Cập nhật in đúng giá trị chỉ tiêu “(9) Thuế tài nguyên đã kê khai trong năm”.
– Cập nhật không hiển thị cảnh báo “Có lỗi xảy ra khi kết xuất tờ khai xml” và cho phép kết xuất tờ khai XML đối với tờ khai hợp lệ (không có cảnh báo đỏ)

Nâng cấp Tờ khai quyết toán phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu – mẫu 02/PHLPNG (TT80/2021)

– Cập nhật cho phép sửa chỉ tiêu “(7) – Số tiền phải nộp NSNN”

Nâng cấp Tờ khai Thuế thu nhập cá nhân – mẫu 05/KK-TNCN (TT80/2021)

– Bổ sung ràng buộc trên phụ lục 05-1/PBT-KK-TNCN: Kiểm tra chỉ tiêu “[08b] Tỉnh” của dòng “Chi nhánh” phải khác tỉnh của “Trụ sở chính”

Nâng cấp Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp – mẫu 03/TNDN (TT80/2021)

– Cập nhật khi mở lại tờ khai, ứng dụng hiển thị đúng thông tin các chỉ tiêu đã kê khai tại mục “IV.3 Dành cho người nộp thuế là các công ty chứng khoán” trên Phụ lục GDLK_ND132_01: chỉ tiêu (8) – Tổng lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ, chỉ tiêu (9) – Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ, (9.1) – Chi phí lãi vay được trừ trong kỳ

Bắt đầu từ ngày 09/05/2024, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.1.9 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại đây.

IV. Không để doanh nghiệp (DN) núp bóng hộ kinh doanh để gian lận, trốn thuế

1. DN núp bóng hộ kinh doanh

Tổng cục Thuế cho biết, khu vực kinh tế cá thể đã và đang phát triển đa dạng, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, thực hiện xóa đói giảm nghèo và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước (NSNN). Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của khu vực này khá phức tạp, khả năng tuân thủ pháp luật nói chung và pháp luật thuế nói riêng của các hộ kinh doanh, cá nhân chưa cao. Tình trạng trốn thuế, gian lận thuế còn nhiều, tuân thủ tự nguyện và nhận thức về khai, nộp thuế chưa cao ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế, gây thất thu NSNN.

 • Theo số liệu quản lý thuế năm 2022, cả nước có 3,1 triệu hộ, cá nhân kinh doanh. Trong đó, số lượng hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định là 1,9 triệu hộ (trong đó hộ khoán là 1,8 triệu và 90 nghìn hộ kê khai); số lượng cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh là 74,8 nghìn, số lượng cá nhân cho thuê tài sản là 77,7 nghìn; số lượng cá nhân kê khai, nộp thuế qua các tổ chức xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp là 1 triệu. Số lượng cá nhân phát sinh thu nhập là khoảng 29 triệu, trong đó có số thuế thuộc diện khấu trừ là khoảng 7 triệu.
 • Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, vẫn có tình trạng DN núp bóng hộ kinh doanh. Vẫn có hộ kinh doanh có doanh thu hàng trăm tỷ đồng, sử dụng nhiều hóa đơn, tăng chí phí đầu vào cho DN. Trước thực trạng đó, cần tăng cường quản lý, hạn chế tình trạng gian lận, trốn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, đặc biệt đối với DN núp bóng hộ kinh doanh, hoàn thiện công tác quản lý tuân thủ về thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân.
 • Mục tiêu của quản lý rủi ro (QLRR) tuân thủ là quản lý và nâng cao tuân thủ về các nghĩa vụ chính của người nộp thuế (NNT) (đăng ký thuế, kê khai đúng hạn, khai báo chính xác và nộp thuế đúng hạn). QLRR tuân thủ là cách tiếp cận toàn diện, thiết kế biện pháp xử lý theo mức độ tuân thủ.
  • Nếu QLRR chỉ tiếp cận tập trung vào việc nhận định rủi ro cao để tập trung xử lý thanh tra, kiểm tra thì chương trình QLRR tuân thủ cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc để nhận diện các rủi ro, đánh giá rủi ro tuân thủ, xây dựng các biện pháp xử lý của cơ quan thuế đối với các hành vi tuân thủ khác nhau, khuyến khích tuân thủ tự nguyện của NNT.
  • Đặc biệt, khi nguồn lực hạn chế, việc vận hành trong một khuôn khổ sẽ hữu ích cho các cơ quan quản lý thuế, cụ thể là: nhanh chóng ứng phó khi tình hình thay đổi; đảm bảo rằng các biện pháp xử lý của cơ quan thuế đối với các hành vi tuân thủ khác nhau được áp dụng một cách nhất quán theo thứ tự từ ưu tiên cao nhất, nâng cao xác suất thành công của các biện pháp xử lý rủi ro tuân thủ; phát huy tối đa tác động của các can thiệp; đạt được mục đích hoạt động (tối ưu hóa số thu theo quy định pháp luật, đồng thời duy trì được niềm tin của cộng đồng với hệ thống thuế).

2. Quản lý theo rủi ro, quản chặt hóa đơn điện tử (HĐĐT)

Trong bối cảnh xu hướng số lượng NNT ngày một gia tăng, hoạt động kinh tế phát sinh ngày càng phức tạp, ngành Thuế đã đẩy mạnh áp dụng QLRR nhằm nâng cao tính tuân thủ của NNT, đồng thời phòng chống gian lận, gây thất thoát NSNN. Cụ thể, ngày 14/06/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2392/TCT-QLRR hướng dẫn các cục thuế tổ chức kiểm tra “Danh sách NNT thuộc diện giám sát xuất hóa đơn vượt ngưỡng an toàn” theo hệ số K tại ứng dụng HĐĐT.

Tổng cục Thuế cho biết:

 • Qua báo cáo kết quả rà soát của cơ quan thuế các cấp, trong 6 tháng cuối năm 2023, toàn ngành đã thực hiện rà soát số lượng lớn NNT (bao gồm cả tổ chức, DN và hộ kinh doanh), xác định các trường hợp vượt hệ số K có rủi ro cao (kê khai sai, dừng hoạt động, bỏ trốn, chuyển cơ quan điều tra…).
 • Với đặc thù tốc độ phát sinh nhanh của dữ liệu HĐĐT, hệ số K là công cụ theo dõi giám sát có độ trễ sát với thời gian xuất hóa đơn của NNT; đồng thời, là giải pháp quản lý cho thấy tính chủ động và trách nhiệm trong thực thi công vụ của công chức thuế. Theo đó, cảnh báo theo hệ số K được áp dụng đối với NNT là DN, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng HĐĐT bao gồm cả HĐĐT từ máy tính tiền.

V. Tổng cục Thuế tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý thuế

Với yêu cầu nắm bắt tổng thể, xuyên suốt các nội dung nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý thuế cũng như triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm tăng cường an toàn, an ninh hệ thống thông tin, trong các ngày từ 20/05/2024 đến 29/05/2024, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị tập huấn khai thác, sử dụng ứng dụng cho 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý thuế

Hội nghị tập huấn tập trung vào các nội dung về tổng quan nâng cấp các ứng dụng CNTT phục vụ yêu cầu quản lý của cơ quan thuế đáp ứng sửa đổi, bổ sung chính sách và nghiệp vụ thuế trong năm 2023 và đầu năm 2024. Đồng thời, hội nghị sẽ hướng dẫn công chức thuế sử dụng, khai thác dữ liệu trên các ứng dụng CNTT theo 6 nhóm chủ đề nghiệp vụ, cụ thể:

 • Thứ nhất, giới thiện quy trình hoàn thuế trên ứng dụng và áp dụng quản lý rủi ro trong hoàn thuế;
 • Thứ hai, xác định tiền chậm nộp, thông báo đôn đốc nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế theo phương thức điện tử;
 • Thứ ba, kết nối, rà soát, chuẩn hoá dữ liệu đăng ký thuế của cá nhân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
 • Thứ tư, tích hợp ứng dụng eTax Mobile với ứng dụng VNeID và các chức năng hỗ trợ cá nhân quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
 • Thứ năm, thu thập, khai thác dữ liệu thương mại điện tử;
 • Thứ sáu, hướng dẫn khai thác sử dụng Bản đồ số Hộ cá nhân kinh doanh và bản đồ số mỏ khoáng sản,…

Đồng thời, hội nghị sẽ trang bị cho công chức thuế những kiến thức về an toàn, an ninh hệ thống thông tin như: hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn an ninh thông tin; rà soát, đánh giá mức độ an toàn bảo mật đối với các công cụ do Cục Thuế tự xây dựng và triển khai; thiết lập các chính sách an toàn bảo mật trên máy tính của công chức thuế (cài đặt phần mềm phòng chống virus, cập nhật bản vá điểm yếu, gỡ bỏ các tải khoản không sử dụng, các kết nối ra ngoài Internet).

Bên cạnh đó, hội nghị cũng phổ biến nội dung về Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyên đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trong năm 2024.

2. Ứng dụng đồng bộ CNTT trong quản lý thuế giúp phục vụ NNT tốt hơn

Có thể nhận thấy nền kinh tế số mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn và thách thức, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý nguồn thu. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0, sự chuyển đổi kinh doanh của các DN sang nền tảng số thì một trong những thách thức lớn nhất là làm sao để quản lý thuế tốt trên các giao dịch số, các hoạt động chuyển đổi số.

 • Bên cạnh hệ thống ứng dụng CNTT do Tổng cục Thuế xây dựng, cài đặt tập trung tại Tổng cục Thuế và được lựa chọn triển khai mở rộng cho các Cục Thuế trên phạm vi toàn quốc khai thác, sử dụng các công cụ, ứng dụng sẽ hỗ trợ thêm trong công tác quản lý thuế phù hợp với đặc thù tại địa phương.
 • Hiện nay, việc ứng dụng CNTT đã được áp dụng 100% ở các khâu của quản lý thuế. Nhờ đó, các thủ tục về thuế của NNT được cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý kịp thời. Việc triển khai ứng dụng CNTT trong chuyển đổi số của ngành Thuế đã nhận được những phản hồi tích cực của NNT. Những nỗ lực và kết quả trong triển khai ứng dụng đồng bộ CNTT trong công tác quản lý thuế hướng đến tạo thuận lợi tối đa cho NNT đã được NNT, cộng đồng DN, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành chức năng đánh giá Tổng cục Thuế luôn nằm trong số những cơ quan đi đầu trong chuyển đổi số.
 • Để có được sự thành công của chuyển đổi số ngành Thuế, các yếu tố đóng vai trò quyết định đó là sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng cục Thuế và sự vào cuộc của cả hệ thống thuế với các giải pháp đồng bộ. Trong đó, có các bước triển khai từ xây dựng, hoàn thiện các văn bản chính sách, nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức, quy trình quản lý đến việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế. Cùng với đó là sự đồng hành của NNT trong công tác chuyển đổi số, qua đó tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số ngành Thuế phát triển.

Với việc liên tục tổ chức các khóa tập huấn trực tiếp về ứng dụng đồng bộ CNTT trong lĩnh vực thuế trên phạm vi toàn quốc, ngành Thuế đã và đang thực hiện đúng mục tiêu “Lấy NNT làm trung tâm phục vụ” thông qua công tác nghiên cứu, đổi mới quy trình nghiệp vụ, thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT trong quản lý thuế giúp ngành Thuế phục vụ NNT tốt hơn.

VI. Quản lý tuân thủ pháp luật thuế hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế

Tuân thủ pháp luật thuế là nghĩa vụ và cũng là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện đúng các quy định về thuế, góp phần đảm bảo nguồn thu cho NSNN phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là sự bùng nổ của internet và các nền tảng số, đã tạo ra một nền kinh tế số đầy tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức.

1. Yêu cầu cấp thiết triển khai quản lý tuân thủ thuế

Tại Hội thảo “Quản lý tuân thủ thuế trong nền kinh tế số” được Tổng cục Thuế tổ chức ngày 13/05/2024 vừa qua, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết:

 • Thông qua thực tiễn quản lý thuế và căn cứ yêu cầu thực tiễn của nền kinh tế, Tổng cục Thuế đã xác định quản lý tuân thủ thuế là phương thức quản lý thuế hiện đại giúp cơ quan thuế phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực có hạn trước bối cảnh số lượng NNT ngày càng tăng, quy mô hoạt động ngày càng lớn, tính chất hoạt động ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro về thuế. Quản lý tuân thủ thuế đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để NNT tuân thủ tốt các quy định của pháp luật.
 • Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thuế, tính đến thời điểm hiện tại thì cả nước hiện có gần 1 triệu DN, hơn 3 triệu hộ kinh doanh (trong đó có khoảng 1,9 triệu hộ kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế) và 27 triệu cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (trong đó có khoảng 7 triệu cá nhân có thu nhập thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân) và chắc chắn trong tương lai khi nền kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng mở, đồng bộ, mạnh mẽ hơn thì những con số trên sẽ tăng theo cấp số nhân. “Với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, cùng với chủ trương đẩy mạnh hội nhập, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trong thời gian tới sẽ ngày càng có nhiều DN, tổ chức cá nhân kinh doanh tại Việt Nam.” – Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh đánh giá.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam cho rằng:

 • Quản lý tuân thủ thuế đang là yêu cầu bức thiết trong bối cảnh chuyển đổi số. Trong khi chất lượng của công tác quản lý thuế của cơ quan thuế tỷ lệ thuận với ý thức tuân thủ của NNT. Quản lý thuế càng tốt, tính tuân thủ càng cao thì sẽ tạo nên môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.
 • “Với yêu cầu chuyển đổi số hiện nay, số lượng NNT ngày càng tăng, hoạt động ngày càng phức tạp, vai trò của phân tích rủi ro quản lý tuân thủ NNT càng quan trọng. Theo đó, công tác quản lý rủi ro, tăng cường tính tuân thủ cần được tăng cường, cần được thực hiện quyết liệt.” – Chủ tịch VTCA Nguyễn Thị Cúc nhấn mạnh.

Có thể thấy, trong những năm vừa qua, ngành Thuế đã chú trọng triển khai công tác quản lý rủi ro tuân thủ pháp luật thuế, trong đó thực hiện tổ chức thu thập, xử lý dữ liệu bên trong và từ các cơ quan, tổ chức bên ngoài ngành Thuế; xây dựng các Bộ chỉ số tiêu chí, quy trình và ứng dụng về phân tích, nhận diện rủi ro NNT hỗ trợ cho công tác quản lý thuế để: lựa chọn NNT thực hiện kiểm tra, thanh tra thuế; phân loại hồ sơ hoàn thuế và xây dựng kế hoạch kiểm tra sau hoàn; quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng hoá đơn của NNT phòng ngừa gian lận hóa đơn, chống thất thu cho NSNN.

2. Áp dụng trí tuệ nhân tạo vào phân tích rủi ro, quản lý tuân thủ thuế

Để bắt kịp với xu thế quản lý tuân thủ thuế đã và đang được các quốc gia tiên tiến trên thế giới áp dụng và trước yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành Thuế nói riêng và chiến lược chuyển đổi số Quốc gia nói chung, ngành Thuế đã bắt tay vào nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới dựa trên phân tích dữ liệu lớn, áp dụng trí tuệ nhân tạo vào phân tích rủi ro, quản lý tuân thủ thuế.

 • Ngành Thuế đã triển khai hiệu quả công tác thu thập, phân tích dữ liệu HĐĐT nói riêng, dữ liệu quản lý thuế nói chung; thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đối soát dữ liệu lớn với HĐĐT.
 • Song song với đó, ngành Thuế xây dựng chức năng cảnh báo xuất hoá đơn vượt ngưỡng an toàn; và bước đầu nghiên cứu, áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân tích dữ liệu lớn HĐĐT để phát hiện rủi ro giá bất thường, chuỗi mua bán hóa đơn, gian lận hoàn thuế GTGT, phân tích chuỗi mua bán hóa đơn theo từng mặt hàng rủi ro hoặc theo chuỗi quan hệ mua bán của các DN trong nền kinh tế giúp tìm các chuỗi nghi ngờ (mua bán lòng vòng, chỉ mua không bán, chỉ bán không mua, xuất khống hóa đơn,…).
 • Trong quá trình nghiên cứu giải pháp quản lý tuân thủ thuế, ngành Thuế đã và đang tiếp thu kinh nghiệm, thông tin từ các chuyên gia, các tổ chức trong nước và quốc tế về các giải pháp quản lý tuân thủ thuế hiệu quả trong nền kinh tế số, đồng thời đề xuất các giải pháp, định hướng chính sách cho công tác quản lý tuân thủ thuế trong thời gian tới.
  • Điển hình tại Hội thảo “Quản lý tuân thủ thuế trong nền kinh tế số”, Chuyên gia JICA tại Việt Nam Noguchi Daisuke đã chia sẻ về công tác quản lý tuân thủ thuế tại Nhật Bản. Đó là việc duy trì và nâng cao tính tuân thủ thuế của khối DN lớn mà theo ông Noguchi Daisuke đánh giá “là vô cùng quan trọng” để duy trì và nâng cao tuân thủ thuế trên cả nước. Do đó, việc nâng cao tính tuân thủ thuế của DN lớn là biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
  • Có thể khẳng định, kinh nghiệm này rất hữu ích cho cơ quan thuế Việt Nam bởi đối tượng DN lớn là thành phần có tính chi phối nền kinh tế và sản xuất kinh doanh nhiều nhất trong nền kinh tế. Ông Noguchi Daisuke chia sẻ, cơ quan thuế Nhật Bản đã ưu tiên xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị thuế trong DN lớn, từ đó đem lại lợi ích cho cả DN và cơ quan thuế. Theo đó, đối với các DN lớn, việc giảm thiểu rủi ro về thuế (rủi ro do xử lý kế toán không phù hợp trong DN). Nếu hệ thống quản trị thuế trong DN tốt thì có thể giảm thiểu gánh nặng ứng phó với thanh tra thuế.
  • Chuyên gia JICA Noguchi Daisuke cho rằng, đối với cơ quan thuế, có thể tập trung nguồn lực thanh tra cho các DN có mức độ cần thanh tra cao. Về cách tiếp cận dựa trên rủi ro, cơ quan thuế Nhật Bản tập trung phân tích các yếu tố như tình hình quản trị thuế trong DN, nội dung hoạt động kinh doanh, nội dung kê khai/quyết toán, các vấn đề được chỉ ra trong thanh tra thuế và tình hình cải thiện. Nhận định về rủi ro trên cơ sở đánh giá đó, lựa chọn đối tượng thanh tra dựa trên rủi ro và phân bổ nguồn lực phù hợp…
  • Để phù hợp với thông lệ quốc tế, thì việc tổ chức đơn vị thực hiện quản lý tuân thủ thực hiện chuyên trách về quản lý tuân thủ sẽ đảm bảo tính tương đồng, phù hợp về mô hình tổ chức cũng như chức năng nhiệm vụ của đơn vị quản lý tuân thủ với các nước tiên tiến, phát triển trên thế giới, giúp cho quá trình hợp tác được thuận tiện, nâng cao vị thế của cơ quan thuế, góp phần hiệu quả vào công tác quản lý thuế, cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia.

VII. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chức năng cảnh báo sử dụng HĐĐT

Sáng ngày 10/05/2024, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về nội dung triển khai chức năng cảnh báo sử dụng HĐĐT. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Thuế và các phòng, đội chức năng thuộc Cục Thuế, chi cục thuế trên cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho biết:

 • Tính từ thời điểm triển khai HĐĐT đến hết ngày 21/04/2024, số lượng HĐĐT cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,48 tỷ hóa đơn, trong đó: 2,08 tỷ hóa đơn có mã và hơn 5,4 tỷ hóa đơn không mã.
 • Đến nay, toàn quốc đã có 53.424 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, số lượng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 328,6 triệu hóa đơn; có 15.935 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, đạt trên 100% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. “Đây là thành tích đáng ghi nhận của ngành Thuế nhưng đồng thời cũng tạo áp lực rất lớn đối với cơ quan thuế trong việc kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm về sử dụng hóa đơn của NNT, trong đó có các hành vi như mua bán hóa đơn bất hợp pháp, xuất khống hóa đơn hay sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để khấu trừ chi phí đầu vào.” – Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh chia sẻ.
 • Đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện mới, Tổng cục Thuế đã xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu HĐĐT của các tổ chức, DN, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có đăng ký sử dụng HĐĐT; lập danh sách cảnh báo NNT có rủi ro cần rà soát, đối chiếu số liệu, từ đó, triển khai “Chức năng cảnh báo sử dụng HĐĐT” trên ứng dụng HĐĐT.
 • Trên cơ sở những nội dung báo cáo về cách thức xử lý nghiệp vụ cũng như các chức năng cảnh báo trên ứng dụng quản lý HĐĐT, Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chức năng cảnh báo sử dụng HĐĐT.

Trao đổi thảo luận tại Hội nghị, đại diện các đơn vị chức năng Tổng cục Thuế và đại diện các Cục Thuế đã có những trao đổi, trả lời trực tiếp đối với những khó khăn vướng mắc trong việc sử dụng ứng dụng quản lý HĐĐT trong quản lý thuế.

Kết luận hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh yêu cầu lãnh đạo cơ quan thuế các cấp chỉ đạo, tập trung đôn đốc đến từng công chức phụ trách phòng/đội thuế tập trung đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chức năng cảnh báo sử dụng HĐĐT.

Đối với những vướng mắc phát sinh trong khai thác ứng dụng quản lý HĐĐT, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh đề nghị đại diện các đơn vị sẽ có ý kiến và trao đổi trực tiếp tại Hội nghị CNTT toàn quốc.

VIII. Tổng cục Thuế liên tục nâng cấp ứng dụng eTax Mobile

Ứng dụng eTax Mobile là một kênh dịch vụ nằm trong nền tảng tích hợp của ngành Thuế cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho NNT là cá nhân, hộ kinh doanh. Ứng dụng này tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn, bảo mật thông qua thiết bị máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối 3G/4G/Wifi/GPRS. ETax Mobile giúp NNT có thể được trải nghiệm nhiều tiện ích và nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi.

Sau hơn 2 năm triển khai, Hệ thống thuế điện tử phân hệ eTax Mobile ngày càng phổ biến với NNT. Ứng dụng này đã hỗ trợ NNT thực hiện các thủ tục như: tra cứu nghĩa vụ thuế còn phải nộp, thông tin NNT, thông báo thuế, hồ sơ khai thuế, nộp thuế điện tử… Đồng thời, ứng dụng cũng đảm bảo bảo mật cho người sử dụng khi cài đặt.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.1.3. Theo đó:

 • Cho phép tra cứu chi tiết các nguồn thu nhập; dự kiến số thuế nộp thừa, phải nộp sau quyết toán; tra cứu người phụ thuộc.
 • ETax Mobile với những tính năng cài đặt chức năng nổi bật giúp NNT tự cài đặt chức năng, dịch vụ thường xuyên sử dụng, để hiển thị tại vị trí dễ quan sát trên màn hình, giúp NNT thực hiện tra cứu tờ khai nhanh chóng theo nhu cầu của mình.
 • Để bảo mật tài khoản thông tin của NNT, nếu NNT đăng nhập trong một khoảng thời gian nhất định không có thao tác sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ thông báo hết thời gian truy cập. Khi nhận được thông báo này, NNT chỉ cần sử dụng đúng Tên đăng nhập và Mật khẩu để đăng nhập lại.
 • Đáp ứng việc đăng ký tài khoản bằng hình thức xác thực thông tin tài khoản ngân hàng. Cụ thể, khi NNT khai báo số tài khoản ngân hàng của mình thì hệ thống sẽ xác thực thông tin của NNT trên eTax mobile với thông tin NNT tại các ngân hàng đã thực hiện kết nối. Trường hợp khớp đúng thì ứng dụng cho phép đăng ký/cấp tài khoản mà NNT không cần đến cơ quan thuế để kích hoạt tài khoản.

Thời gian tới, Tổng cục Thuế tiếp tục duy trì, vận hành hệ thống eTax Mobile đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt 24/7; tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp, tích hợp, bổ sung các tính năng, tiện ích mới, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của NNT trong quá trình thực hiện, chấp hành chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ về thuế.

Đồng thời, thích ứng kịp thời với sự phát triển và các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới trong thời đại chuyển đổi số nhanh chóng trên toàn cầu hiện nay.

IX. 4 tháng, ngành Thuế thực hiện 10.501 cuộc thanh tra, kiểm tra

Trong những tháng đầu năm 2024, ngành Thuế đã thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế như: thanh tra, kiểm tra; quản lý nợ; giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho DN.

Theo số liệu của Tổng cục Thuế:

 • 4 tháng đầu năm 2024, toàn Ngành đã thực hiện 10.501 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 15,8% kế hoạch năm 2024 và bằng 86% so với cùng kỳ; kiểm tra được 98.330 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2023.
 • Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 9.956 tỷ đồng, bằng 57,7% so với cùng kỳ. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.704 tỷ đồng, bằng 56,8% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.
 • Về công tác thu nợ tiền thuế, tổng số tiền thu nợ thuế của toàn Ngành lũy kế tính đến cuối tháng 4/2024 ước thu được 32.068 tỷ đồng.
 • Riêng về hoàn thuế giá trị gia tăng, đến cuối tháng 4/2024, cơ quan thuế đã ban hành 5.580 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 39.440 tỷ đồng; bằng 23,1% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2024; bằng 105% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng cục Thuế cho biết:

 • Thời gian tới, cơ quan thuế trong cả nước sẽ chú trọng thực hiện phân loại các khoản nợ thuế chính xác để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp, đúng quy định. Tăng cường, thực hiện nghiêm, đẩy đủ các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế, công khai thông tin theo đúng quy định, đẩy mạnh áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các Bộ ngành liên quan trong việc thu hồi nợ đọng thuế.
 • Cùng với đó, ngành Thuế sẽ tập trung triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2024 của cơ quan Tổng cục Thuế. Cơ quan thuế sẽ xây dựng và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề chống thất thu trong các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế thuế như giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoàn thuế giá trị gia tăng, gian lận sử dụng HĐĐT, khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh theo chuỗi, cho thuê nhà, kinh doanh dịch vụ Golf, kinh doanh nông sản nhập khẩu, kinh doanh vận tải, BOT…
 • Đối với việc hoàn thuế, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của NNT; đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định; tổ chức kiểm tra sau hoàn thuế kết hợp với thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế.

X. Giám sát chặt việc thực hiện HĐĐT tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Tổng cục Thuế cho biết:

 • Thực hiện quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về hóa đơn, chứng từ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023, Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023, tại Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/11/2023 về tăng cường quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu, đến nay, toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đã thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng.
 • Tổng cục Thuế khẳng định, đạt được kết quả này là do sự quyết tâm, chung sức, hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cùng với sự đồng hành của cộng đồng DN kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là sự nỗ lực, chủ động của các cục thuế, chi cục thuế, công chức thuế quản lý trực tiếp tại từng địa bàn có các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
 • Đồng thời, ngày 24/04/2024, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2730/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo: “Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và truyền thông và Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện các giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả về HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đảm bảo đúng quy định pháp luật và theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.”

Nhằm phát huy thành tích đạt được, để các cửa hàng xăng dầu thực hiện nghiêm việc phát hành HĐĐT từng lần bán hàng theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo liên tục, thực chất, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế tiếp tục có kế hoạch cụ thể tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về HĐĐT tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó, tập trung triển khai:

 • Một là, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố duy trì và phát huy vai trò Tổ công tác liên ngành, thường xuyên thực hiện kiểm tra tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu nói chung, trong đó có việc thực hiện HĐĐT từng lần bán hàng và kết nối với cơ quan thuế theo quy định của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Xử lý nghiêm đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Điều 6 Luật Quản lý thuế và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về các hành vi gian dối như sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn. Trường hợp phát hiện NNT có hành vi vi phạm phát luật về thuế, về hóa đơn thì kịp thời xử lý theo quy định hoặc củng cố hồ sơ chuyển cơ quan Công an để xử lý theo quy định.
 • Hai là, tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến quy định về phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu góp phần thay đổi thói quen của người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng, hỗ trợ DN, tạo sự đồng thuận và hợp tác đồng hành của các DN kinh doanh xăng dầu. Phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp về thiết bị cột bơm, về HĐĐT để hướng dẫn, hỗ trợ DN kinh doanh xăng dầu nghiên cứu, nâng cấp giải pháp kết nối tự động, thực hiện phát hành HĐĐT từng lần bán hàng và kết nối với cơ quan thuế theo quy định phù hợp với mô hình kinh doanh, thực tế hoạt động của DN.
 • Ba là, tổ chức phân công, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, từng công chức thực hiện giám sát việc phát hành và sử dụng HĐĐT từng lần bán hàng tại các DN, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Thường xuyên, liên tục, tập trung thực hiện kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc phát hành, sử dụng hóa đơn đối với xuất bán xăng dầu; phân tích, đánh giá doanh thu, chi phí, nguồn hàng,… kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn nói riêng và quản lý thuế nói chung, nhất là các DN chưa sử dụng giải pháp kết nối tự động phát hành HĐĐT từng lần bán hàng và kết nối với cơ quan Thuế theo quy định. Trên cơ sở đó rà soát, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra các DN này ngay từ quý II/2024.
 • Bốn là, đánh giá hiệu quả công tác quản lý thuế đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu sau khi đã thực hiện phát hành HĐĐT từng lần bán hàng theo quy định. Báo cáo định kỳ về Tổng cục Thuế (qua Cục Thuế DN lớn) trước ngày 20 hàng tháng.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tổ chức thực hiện hiệu quả; đồng thời kịp thời báo cáo Tổng cục Thuế những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có).

XI. Đã xây dựng cơ sở dữ liệu của hơn 320 chủ sở hữu sàn thương mại điện tử

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu của hơn 320 chủ sở hữu sàn thương mại điện tử

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, TP. Hà Nội là đơn vị đi đầu trong triển khai thực hiện đề án số 06, làm cơ sở định danh cá nhân và đồng bộ thông tin dữ liệu cá nhân.

Trong đó, Cục Thuế Hà Nội đã và đang thực hiện triển khai Đề án 06, và đã đồng bộ được dữ liệu căn cước công dân và mã số thuế cá nhân. Đến nay, tỷ lệ khớp đúng với dữ liệu Bộ Công an là 92,76%. Thông qua việc đồng bộ dữ liệu này, từ việc không xác định được các đối tượng kinh doanh trên nền tảng số, thì đến nay đã xây dựng được kho dữ liệu liên quan của tất cả những cá nhân, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Nội:

 • Từ cuối năm 2023 và đầu năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Nội đã tập trung quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Xác định đây là loại hình kinh doanh mới với đối tượng quản lý thuế rộng, phức tạp và phát triển nhanh chóng…, nên đơn vị đã tập trung triển khai theo chỉ đạo. Nhờ đó, công tác định danh, định vị đối với tổ chức, cá nhân, thông tin dữ liệu về các giao dịch và đối tượng kinh doanh thương mại điện tử đã được cập nhật thường xuyên, liên tục.
 • Đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã xây dựng cơ sở dữ liệu của hơn 320 DN là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử, 54 DN là sàn thương mại điện tử lưu trú, khoảng 21.500 DN, trên 16.500 hộ kinh doanh và hơn 80.600 cá nhân tiền lương, tiền công bán hàng trên các sàn Shopee, Tiki, Lazada, thu thập khoảng 110.000 tài khoản ngân hàng, định danh hơn 591.200 shop…
 • Cục Thuế Hà Nội là đơn vị đầu tiên khớp nối thông tin giữa căn cước công dân của các cá nhân kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử gắn với mã số thuế và đã xây dựng được cơ sở dữ liệu thông tin về số tài khoản ngân hàng, doanh thu, mức thuế, dòng tiền của các tổ chức, cá nhân có phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, từ đó xác định đúng nghĩa vụ của NNT.
 • Đáng chú ý, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Hà Nội đã xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra chuyên đề thương mại điện tử năm 2024 đối với tổng số 2.342 tổ chức, cá nhân. Kết quả bước đầu, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện rà soát và ra quyết định, thông báo theo quy trình kiểm tra là 1.749 tổ chức, cá nhân. Kết quả xử lý: 921 tổ chức, cá nhân, tăng thu: 104 tỷ đồng, giảm khấu trừ: 43 tỷ đồng, giảm lỗ: 59 tỷ đồng.

2. Hướng tới mở các cơ quan thuế quản lý thuế ảo, phòng hỗ trợ thuế ảo

Cục Thuế Hà Nội cho biết, để ngày càng hoàn thiện số hóa công tác quản lý thuế, đơn vị sẽ tiếp tục ứng dụng CNTT trong quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, xây dựng trang cơ sở dữ liệu thương mại điện tử nhằm khai thác thông tin định danh của NNT. Đồng thời, đẩy mạnh các phương thức tuyên truyền, hỗ trợ điện tử, kê khai, nộp thuế điện tử, hướng tới mở các cơ quan thuế quản lý thuế ảo, phòng hỗ trợ thuế ảo trên các sàn thương mại điện tử để hỗ trợ NNT tối đa theo phương thức điện tử, bao phủ đến từng NNT.

Với mục tiêu triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố, trước mắt Cục Thuế Hà Nội triển khai thí điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Trên cơ sở triển khai thí điểm tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, Cục Thuế sẽ xây dựng Đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn TP. Hà Nội” báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã phối hợp cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đảm bảo chính xác, công bằng.

Sau thời gian triển khai thí điểm tại quận Hoàn Kiếm, Chi cục Thuế thực hiện báo cáo kết quả, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

XII. Không ngừng hiện đại hóa quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh

Nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (HKD, CNKD) ngành Thuế đã và đang hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng lộ trình chuyển đổi số của Chính phủ.

 1. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử

Thời gian qua, ngành Thuế không ngừng nghiên cứu, hoàn thiện các ứng dụng nhằm cung cấp các dịch vụ điện tử cho NNT là HKD, CNKD. NNT là cá nhân hoàn toàn có thể thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) về thuế như đăng ký thuế, đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử, cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế, kê khai thuế,… trên trang thuế điện tử phân hệ dành cho cá nhân (iCanhan) và thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 • Năm 2023, tài khoản định danh điện tử đã được tích hợp trên một số nền tảng và ứng dụng của cơ quan thuế để người sử dụng có thể tiến hành thực hiện TTHC về thuế trên môi trường điện tử. Việc sử dụng tài khoản VneID giúp NNT giảm bớt các TTHC và giải quyết được các trường hợp NNT không tự đăng ký được tài khoản giao dịch thuế điện tử qua hình thức xác thực thông tin tài khoản ngân hàng.
 • Bên cạnh đó, ngành Thuế đã triển khai ứng dụng thuế điện tử (eTax Mobile) cho phép cài đặt trên thiết bị di động thông minh hệ điều hành IOS hoặc Android. Ứng dụng đã hỗ trợ NNT thực hiện việc nộp thuế, nộp thuế thay các khoản phí, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng của hộ kinh doanh… Đồng thời, ứng dụng cũng giúp thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế, thực hiện tra cứu nghĩa vụ thuế, tra cứu thông báo bao gồm thông báo xử lý hồ sơ, thông báo lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, tra cứu thông báo của cơ quan thuế, tra cứu hồ sơ (hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ đất đai…). Có thể nói ứng dụng này đã giúp đơn giản hóa TTHC để NNT có thể thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế…
 • Đáng chú ý, hiện nay, ngành Thuế đang rốt ráo triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (BĐSHKD) để công khai thông tin của HKD, CNKD nộp thuế khoán và hỗ trợ việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế đối với HKD, CNKD.
  • Cùng với các hình thức công khai đang áp dụng hiện hành thì với việc triển khai chức năng BĐSHKD sẽ hỗ trợ cơ quan thuế các cấp từ Trung ương đến địa phương quản lý NNT một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bản, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách, hỗ trợ công tác xây dựng dự toán. Chức năng BĐSHKD cũng hỗ trợ tốt hơn cho người dân, DN, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương. Đồng thời, tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý thuế với sự giám sát của người dân và các cơ quan liên quan, đảm bảo bình đẳng giữa các hộ kinh doanh, giữa các địa phương trên phạm vi toàn quốc.
  • Hiện nay, chức năng BĐSHKD được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile người dân, DN, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có thể tra cứu, phản hồi thông tin trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc, mọi nơi.
  • Chức năng BĐSHKD được cài đặt, quản lý và vận hành tập trung tại Tổng cục Thuế, các thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD được cập nhật tự động, thường xuyên, liên tục từ thông tin do cơ quan thuế đã phê duyệt công khai trên website của Cục Thuế theo Quy trình quản lý thuế đối với HKD.

2. Áp dụng HĐĐT đối với toàn bộ nền kinh tế

Ngành Thuế đã quyết liệt thực hiện triển khai HĐĐT đối với toàn bộ nền kinh tế bao gồm cả HKD, CNKD. Đến ngày 01/07/2022, 100% HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai đã chuyển sang sử dụng HĐĐT theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho một số hoạt động đặc thù, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng số lượng hóa đơn rất lớn như: Hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, siêu thị, ngành vàng…, ngành Thuế đã xây dựng giải pháp và chính thức vận hành Hệ thống HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 15/12/2022.

 • Việc áp dụng HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyền dữ liệu về cơ quan thuế đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 78/2021/TT-BTC. Đây được coi là giải pháp đột phá để chống thất thu, góp phần quản lý thuế tốt hơn đối với các HKD, CNKD. Các cục thuế cũng đã phối hợp với Tổng cục Thuế xây dựng, hoàn thiện đề án HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền.
 • Ngoài những ưu điểm chung của HĐĐT thì hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền còn có những lợi ích như chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ, xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn; không bắt buộc có chữ ký số của người bán trên từng hóa đơn; Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.
 • Người mua có thể nhận HĐĐT ngay khi thanh toán, trường thông tin về người mua trên hóa đơn có thể là mã số thuế hoặc CMND/CCCD/Hộ chiếu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người mua trong việc tham gia dự thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” của ngành Thuế. Cuối ngày NNT chỉ phải chuyển dữ liệu HĐĐT đã sử dụng trong ngày cho cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

XIII. Hệ thống HĐĐT sẽ tự động chặn xuất hóa đơn của DN bỏ địa chỉ kinh doanh

Cử tri TP. Hồ Chí Minh đã phản ánh với Bộ Tài chính về việc Tổng cục Thuế có công văn yêu cầu các DN, cơ quan, đơn vị phải giải trình hóa đơn khi có mua hàng của 54 DN có rủi ro cao liên quan đến bán hóa đơn khống (mà hiện nay 54 DN này đã không còn hoạt động) là không phù hợp và gây khó khăn cho DN. Cử tri cho rằng vấn đề đặt ra là do công tác quản lý của ngành Thuế và việc DN khi mua hàng hoàn toàn không biết DN đó có phá sản hay ngừng hoạt động trong tương lai hay không.

Phản hồi cử tri, Bộ Tài chính cho biết:

 • Thời gian vừa qua, qua công tác phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện một số DN bán hóa đơn không hợp pháp, hóa đơn khống (là một trong các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 7 Điều 6 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019).
 • Trường hợp của một số DN bán hóa đơn này khác với trường hợp các DN bán hàng rồi bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế vì các DN bán hóa đơn chủ yếu khai khống hóa đơn hàng hóa mua vào.
 • Thực hiện các quy định pháp luật về thuế, Tổng cục Thuế có văn bản yêu cầu Cục Thuế địa phương thông báo tới các DN có hóa đơn đầu vào của các DN bán hóa đơn không hợp pháp nêu trên để chủ động rà soát và loại trừ các hóa đơn không hợp pháp, không có hàng hóa kèm theo và điều chỉnh kê khai, hạch toán đúng nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Luật Quản lý thuế đã quy định trách nhiệm, quyền lợi của NNT liên quan đến hóa đơn:

 • Trường hợp người mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn không hợp pháp thuộc về bên bán hàng thì bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Điều 142 Luật Quản lý thuế.
 • Trường hợp phát hiện NNT sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn thì bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế theo quy định tại Điều 143 Luật Quản lý thuế. Các DN có hóa đơn mua bán hàng hóa phù hợp với thực tế giao dịch thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định hiện hành.
 • Danh sách DN bỏ địa chỉ kinh doanh được đăng tải kể từ ngày cơ quan thuế có thông báo DN bỏ địa chỉ kinh doanh quy định tại Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản thuế.

Kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, hệ thống HĐĐT của cơ quan Thuế sẽ tự động chặn xuất hóa đơn của các DN bỏ địa chỉ kinh doanh. NNT có thể tra cứu danh sách DN bỏ địa chỉ kinh doanh tại địa chỉ: https://www.gdt.gov.vn

Bạn đang cần tư vấn thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp , tham khảo dịch vụ của NKS nhé

NKS - Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Tri Thức Mới

20 năm tư vấn và cung cấp giải pháp xây dựng thương hiệu toàn diện trên Internet

222 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: system@nks.vn

Website: https://nks.com.vn

Hotline: 0932030958

Mục lục
Menu